Het waarborgen van vertrouwen in een veilige sportomgeving

Vertrouwenspersonen

Binnen Team Champ hechten we grote waarde aan het creëren van een sociaal veilig sportklimaat. We begrijpen dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking – bijna 75% – vroeg of laat te maken krijgt met ongewenst gedrag of situaties die grensoverschrijdend zijn. Dit kan variëren van agressie tot seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Wij nemen actieve maatregelen om ervoor te zorgen dat onze sporters zich veilig voelen in onze sportschool. Echter, het creëren van een sociaal veilig sportklimaat is niet alleen onze verantwoordelijkheid als team, maar ook die van ons allemaal. Een omgeving waarin sporters plezier ervaren en zich veilig voelen, vergroot de kans dat ze betrokken en actief blijven bij Team Champ.

Eén van de belangrijke stappen die we hebben genomen, is het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Binnen Team Champ fungeert de VCP als aanspreekpunt voor zorgen en problemen die een veilig sportklimaat in de weg kunnen staan. De VCP luistert, geeft advies, en biedt een eerste opvang voor leden met klachten en in geval van concrete incidenten zoals intimidatie of ongewenst gedrag. Het is belangrijk om te benadrukken dat de VCP geen deel uitmaakt van het bestuur en geen inhoudelijke betrokkenheid heeft bij procedures. De VCP heeft een neutrale en onafhankelijke rol, werkt in vertrouwelijkheid en indien nodig, in anonimiteit.

De VCP is beschikbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en het bestuur. Ons doel is om ondersteuning, hulp en advies te bieden en op die manier bij te dragen aan een sociaal veilige omgeving voor alle sporters die zijn aangesloten bij Team Champ.

Naam Vertrouwenscontactpersonen:- Jeroen Houffelaar- Steve Willie

Voor contact en vragen kun je terecht bij de volgende e-mailadressen:-

ste_willie@hotmail.com

-

jeroenhouf@gmail.com

Samen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.