Privacyverklaring Team Champ

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Team Champ, gevestigd te (1422 CB) Uithoorn aan de Wiegerbruinlaan 81A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66516218.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • als er een lidmaatschap wordt aangevraagd online en/of papieren inschrijfformulier
 • als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
 • als het lid onze website/facebook bezoekt
 • als het lid een wijziging doorgeeft
 • als het lid contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
 • als het lid incheckt voor een training
 • als het lid de Team Champ App gebruikt

2.  WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERZAMELEN  WIJ :

 • Voor en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht en bankgegevens
 • Lidmaatschapsnummer
 • evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • de lidmaatschapsovereenkomst uitvoeren
 • (doorgegeven)wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
 • versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • e-mail berichten te versturen vanuit onze ledenadministratie, secretariaat en bestuur
 • registratie van uw deelname aan trainingen (inchecken via tablet bij de balie)
 • optimalisatie website/facebook/Instagram
 • verbetering van onze (digitale) dienstverlening

4. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via info@teamchamp.nl of administratie@teamchamp.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Team Champ te Uithoorn.

5. GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM

Wij kunnen foto’s en video/film van deelnemers aan trainingen/activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website/Facebook/Instagram, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 4).

6.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

7.  DERDEN

 • Grib Leisure IT Innovations B.V.: ledenadministratie
 • OneSignal Inc.: het gebruik van Team Champ App
 • Amazon: opslaan van media

8. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen op onze website.

X